دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی

دوفصلنامه پژوهش در مهندسی نگهداشت دفاعی توسط دانشکده علوم و مهندسی دفاعی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین منتشر می شود.

این نشریه در حوزه های زیر مقاله می پذیرد:

تجارب اثربخش در نگهداشت دفاعی، چالش‌های نگهداشت دفاعی، راهبرد اقتصاد مقاومتی در حوزه نگهداشت دفاعی، تشخیص و پیش‌بینی عیوب ماشین‌آلات، ساختمان‌ها و تأسیسات دفاعی، شاخص‌های کلیدی عملکرد و سنجش نگهداشت دفاعی، مدیریت زنجیره‌ تأمین و نگهداشت دفاعی، توسعه منابع انسانی در نگهداشت دفاعی، نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر در حوزه‌های دفاعی، مدیریت دارایی‌های فیزیکی، دیدگاه‌ها و فنون نوین در نگهداشت دفاعی، سایر موضوعات مرتبط.