فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی


پوستر فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی

فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد طی شماره ۸۵۸۷۰  مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ می باشد.

در این مجله مقالاتی چاپ می‌شود که نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و تحلیلی نوین در حوزه‌های مختلف علوم تربیتی  باشد.