فصلنامه صنایع الکترونیک

 این فصلنامه  علمی پژوهشی در محورهای زیر مقاله می پذیرد:

  • الکترونیک آنالوگ و دیجیتال ، فتونیک و کوانتوم ، لیزر و اپتیک ، نانو الکترونیک ، فیزیک الکترونیک ، نیمه هادی ها و ابر رساناها …
  • مخابرات سیگنال و سیستم ، پردازش سیگنال های گفتار و تصویر ، بازشناسی الگو ، مخابرات دیجیتال ، رمزنگاری …
  • مخابرات میدان و موج ، الکترومغناطیس ، مایکروویو و رادار …
  • کنترل سیستم های خطی و غیر خطی ، ابزار دقیق ، هوش مصنوعی ، کنترل هوشمند ، رباتیک …
  • مهندسی نرم افزار ، فناوری اطلاعات ، امنیت شبکه و ارتباطات …
  • مکاترونیک
  • ماهواره ، هوافضا
  • مهندسی پزشکی